requirements management

Description

Krav med låg kvalitet är en av de främsta orsakerna som leder till misslyckade projekt och studier visar på att så mycket som 15% av ett projekts totala kostnad kan härledas till undermålig eller konstant föränderlig kravbild. Oklara och tvetydiga krav, motstridiga krav eller inkonsekventa kravspecifikationer är bara några exempel på de dussintals fel som är mycket vanliga i alla projekt.

Detta webinar introducerar verktyg för att tidigt upptäcka dessa problemkällor och visar på en uppsättning grundläggande tekniker för att övervinna dem och enkelt skriva krav med hög kvalitet. Alla dessa grundläggande aspekter av kravkvalitet täcks med en standardinstallation av verktygen RQA – Quality Studio och RAT – Authoring Tools. Du kan gå från en kravbild med en massa felaktigheter till en komplett kravbild med få överlapp, motstridigheter eller rena felaktigheter på mycket kort tid och med minimal arbetsinsats. Det bästa av allt är kanske ändå att du sedan kan återbruka din kunskap och slipper därmed göra om dina misstag i efterföljande projekt.

When:

Tuesday, October 13, 2020, 9:00 AM CEST (Stockholm)

Ladda ner presentationen

Sign up for regular information about our webinars!

Book a meeting or a demo with our experts